МК | SHQ | EN
 

АНКЕТА ЗА ДАЈ ПРЕДЛОГ


1. Дали ви се допаѓа интернет страната Дај предлог?

2. Дали мислите дека интернет страната Дај предлог е функционална и во корист на граѓаните?

3. Што би промениле на интернет страната Дај предлог (додале или одземале)?
4. Дали сте задоволни од добиените одговори на вашите предлози?
5. За колкав временски период се објавуваат вашите предлози?
6. За колкав временски период добивате одговори на вашите предлози?
7. По колку ваши иницијативи и предлози постапиле надлежните органи?
8. Колку често ја посетувате интернет страната Дај предлог?
9. Дали го користите бесплатниот телефонски број 0800 11185?
10. Колку често го користите бесплатниот телефонски број 0800 11185?
11. Дали во секое време можете да воспоставите комуникација на бесплатниот телефонски број 0800 11185?
12. На скала од 1 до 5, оценете ја целосната идеја за интернет страната Дај предлог и бесплатниот телефонски број 0800 11185?
Loading

СЛЕДЕТЕ НЕ НА
Facebook   Twitter
РАЗГОВОР НА ТЕМА     |     ЛИНКОВИ     |     НПП     |     АНКЕТИ    
© Copyright 2012 | Министерство за локална самоуправа | Сите права задржани| Powered by EntireLogic